Neden Atlar?

Neden Atlar?

 

Atlar son derece hassas, duygusal zekaları doğuştan güçlü ve hayatı sürekli yüksek bilinçlilik düzeyinde deneyimleyen varlıklardır. Bu da onların, iletişim kurmada beden dili sinyallerinin yanı sıra, enerji düzeyinde algıladıkları duyguları da veri olarak kullanıyor olmaları demektir. Ayrıca atlar çok güçlü bir sürü iç güdüsüne sahip, av hayvanlarıdır. Bu ise onların güç kullanmaktan çok birlikte var olma temelli sürü dinamiklerine dayanan ileri bir sosyal zeka geliştirmiş olmaları anlamına gelmektedir.

Tüm bu özellkleri ile atlar,

  • Düşündüklerine göre değil hissettiklerine göre davranırlar. Dolayısıyla daha ilk karşılaşma anından itibaren karşısındaki insanı, kendisine karşı dürüst olmaya zorlarlar.

 

  • Her deneyimi yeni bir deneyim olarak kabul ettiklerinden her an her olasılığa açıktırlar. Bu şekilde, süreçte uygulayıcıyla danışan arasında oluşabilecek yargıları nötrlerler.

 

  • Her insanın zihninde ortak mitolojik anlamlar taşısalar da, bu anlamları kişisel deneyimleri doğrultusunda çağrışımlarla öne çıkarırlar. Bu sebeple de her deneyim tamamen kişiseldir.